Three of Swords Tarot Card

Karta tat-Tarot Tifsira, Imħabba, Maqluba u Aktar x Tlieta mix-Xwabel Karta Tarot: Tlieta mix-Xwabel
Pjaneta: Saturnu
keywords: Tmiem, Telf, Uġigħ
Affermazzjoni: Id-dwejjaq tiegħi ma jiddefinixxini.
Aqbeż għal:
Tifsira: ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Linja tal-Ħin: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqlub

Tlieta minn Xwabel Tifsira

Għandna nżommu f'moħħna li t-Tlieta tax-Xwabel tappartjeni għall-Ilbies tax-Xwabel, mhux għat-Tazzi, u n-natura tagħha ta 'piż emozzjonali ġejja mill-ħsieb żejjed u l-inkapaċità tagħna li nħallu l-fluss emozzjonali. Meta r-raġuni tagħna ma jkollhiex relazzjonijiet u soluzzjonijiet li huma wisq statiċi jew ta ’piż għad-dinja emozzjonali tagħna, is-separazzjoni tiġi bħala kwistjoni koroh li għandha lezzjoni x’tagħti. Din il-karta ġġib sentimenti ta 'telf u dawk l-emozzjonijiet kollha li ġew akkumulati bis-soluzzjoni u l-kompromessi li għamilna fil-passat. Fl-iktar manifestazzjoni pura tagħha, iġġib l-esperjenza li tillibera l-uġigħ li finalment tinħeles mis-sistema tagħna hekk kif naċċettaw iċ-ċirkostanzi tagħna u nies oħra, bħalma huma. Għalkemm jista 'jkun pjuttost ta' depressjoni, huwa pedament pożittiv biex tibni xi ħaġa ġdida fuqha, iżda mhux se twassal ħafna wegħda għas-settings u r-relazzjonijiet attwali tagħna. L-affarijiet isiru aktar faċli maż-żmien u rridu nħallu lilna nfusna nħossu l-uġigħ sabiex inkunu nistgħu ngħaddu minnu minflok ma nibqgħu mwaħħla. Perspettivi u twemmin huma maħsuba biex jinbidlu u jaddattaw sabiex inkunu nistgħu nsibu l-iskop fis-sitwazzjonijiet kollha li jistgħu jiġu.Imħabba

Din hija karta ta ’qsim il-qalb, waħda li tipikament tfisser tifrik jew tmiem ta’ relazzjoni romantika. Madankollu, ir-rwol tiegħu relatat ma 'Saturn jagħmilna nistaqsu jekk kienx hemm xi sagrifiċċji oħra x'jagħmlu, u jurina l-ammont ta' ħtija u awto-deprivazzjoni li aħna lesti li ngħaddu minnhom biss biex inżommu l-immaġni ta 'xi ħaġa li tista' tkun tossika jew ħażina għalina. Turi impenn u tfakkarna li ġarrabna permezz ta 'affarijiet li ħaddieħor jitfa' fil-ġenb, u jagħtina s-saba 'għal dak kollu li jsir u b'mod, li jippermettilna naġixxu b'mod differenti hekk kif id-dejn tagħna ġie mħallas lura.Karriera

Bi Three of Swords issettjat f'qari ta 'karriera, wisq mid-dinja personali tiegħu tista' tiġi sagrifikata għal ċertu għan ta 'karriera. Jista 'jġib it-tmiem ta' sħubija jew iqarreb kwalunkwe ċirku ta 'aspettattiva kontra battalji tar-realtà li ma setgħux jintemmu għal ftit. Din hija deċiżjoni skomda meta rridu nkissru xi ħaġa prezzjuża jew nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna mil-lum għal għada, u meta nippreferu nżommu ma ’affarijiet li ilhom iġegħluna kuntenti għal xi żmien milli nimxu‘ l quddiem bil-ħajja. Fl-aktar ambjent diffiċli tagħha, jista 'jwissina dwar il-possibbiltà li se nitilqu minn xogħol li nħobbu. Irridu naqblu mal-fatt li kollox jiġri fil-ħin it-tajjeb u fl-aħħar iservi skop ferm ogħla.

Saħħa

Għalkemm din tista 'tidher bħala karta ominuża biex taraha f'qari dwar is-saħħa, fil-fatt huwa sinjal tajjeb ħafna li l-maltemp għadda u kull ma rridu nagħmlu issa huwa meħlus mill-emozzjonijiet li nġabru fil-proċess. Din il-karta turi li għandna bżonn ħin biex niktbu, ngħajtu, u nikkonnettjaw mat-tifel ta ’ġewwa tagħna biex inaddfu qalbna minn twemmin u għażliet razzjonali li ħsibna li kienu tajbin għalina. Huwa żmien li niċċekkjaw il-konvinzjonijiet tagħna għall-adegwatezza u nżommu biss lil dawk li jwassluna lejn is-sbuħija u s-sodisfazzjon personali. Jista 'jindika kwistjonijiet dwar il-pressjoni tad-demm, il-pulmuni jew il-qalb, bħala sinjal li rridu nħallu l-ispażmu, nistrieħu, u nħallu kwalunkwe emozzjoni negattiva tgħaddi sabiex inkunu nistgħu nifhmu l-messaġġ tagħha.

x'inhu s-sinjal taż-Zodiac għal Ottubru

Tlieta mix-Xwabel Maqluba

Tlieta mix-Xwabel misjuba maqluba f'qari huma r-rifjut ta 'provi emozzjonali u tbatija li huma meħtieġa sabiex ir-Ruħ tagħna tikber. Persuna tista 'teħel jekk tkaxkar is-sentimenti tagħha stess, tipprova tkun razzjonali u żżomm ma' traċċi msawta li ma jwasslux għal sodisfazzjon sakemm id-dinja emozzjonali titnaddaf. L-impuls li nipproteġu lilna nfusna mill-uġigħ jipprevali u jżommna 'l bogħod mill-evoluzzjoni u huwa meħtieġ li niffaċċjaw il-verità ta' ġewwa tagħna, tkun kemm tkun ta 'l-uġigħ.Three of Swords Time Line

Passat - Tlieta mix-Xwabel jinstabu fil-passat tagħna bħala ż-żmien tan-niket li finalment jitħalla warajna, u jfakkarna li issa qegħdin f'pożizzjoni differenti u li darba ħassejna ħafna agħar milli nagħmlu llum. Tipikament juri meta aħna nieqsa mill-gratitudni u l-kunfidenza dwar kwistjonijiet li fil-fatt wettaqna tul it-triq, u jagħtina perspettiva aktar ċara tad-dinja emozzjonali li bnejna sa issa, anke jekk fallietna diversi drabi matul it-triq.

Rigal - B'din il-karta fil-preżent tagħna, aħna lesti li nħelsu u nitilqu, neħilsu u nimxu lejn futur differenti. Dan ifisser ir-reżistenza tagħna għall-fluss tal-ħin u l-fluss tal-emozzjonijiet tagħna stess, hekk kif aħna nagħmlu pressjoni biex nikbru u niffaċċjaw il-fatti minflok ma nżommu ma 'kwalunkwe tip ta' illużjoni. Hija tfakkira tad-dwejjaq li diġà nġorru fiha, u tgħidilna biex inħalluha ħielsa u nħallu lilna nfusna naraw minn fejn ġejja u ngħajtu, minflok nippruvaw inġiegħlu lilna nfusna artifiċjalment fuq sitwazzjonijiet li jġegħluna nitnikket illum. Irridu ngħaddu mill-uġigħ biex nilħqu d-dawl fit-tarf tal-mina.

Futur - Il-futur ikkulurit mit-Tlieta tax-Xwabel ma jħallix ħafna spazju għal kompromessi u għażliet ħżiena għas-saħħa, u se niffaċċjaw sitwazzjoni li ma setgħetx tiġi evitata, għalkemm ippruvajna ħafna biex nevitawha llum. Dan ifisser il-konfini tagħna stess u l-mument fiż-żmien meta ma nkunux lesti li nittrattaw l-istess tbenġil aktar. Li nżommu kontra s-sentimenti tagħna stess u nieħdu ħsiebna nfusna huwa tossiku u jwassalna lejn il-proċess koroh tal-ħelsien.l-aħjar logħba għal-leo