Karta Tarot tal-Prinċipessa (Paġna) tal-Muniti

Karta tat-Tarot Tifsira, Imħabba, Maqluba u Aktar x Prinċipessa (Paġna) tal-Muniti Karta Tarot: Prinċipessa (Paġna) tal-Muniti
Pjaneta: Merkurju, Ceres
keywords: L-ert, is-Sempliċità, il-Manifestazzjoni
Affermazzjoni: Nara l-għerq tal-affarijiet kollha.
Aqbeż għal:
Tifsira: ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Linja tal-Ħin: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqlub

Prinċipessa (Paġna) tal-Muniti Tifsira

In-naħa prattika tal-prattiċità biex tagħmel il-ħajja sempliċi, Princess of Coins tgħallimna li l-abbundanza tinstab hekk kif nimxu fil-pjanijiet tagħna pass pass. Hi ġġib l-element tad-Dinja fid-Dinja, billi titkellem dwar manifestazzjoni pura u l-abbiltà tagħna li naraw dak li jrid isir biex naslu minn punt A sa punt B. Kollox jidher sempliċi, possibbli u ovvju, u l-uniku sors ta ’konfużjoni jista’ jiġi minn nies oħra. Din il-karta hija r-rabta għall-ispiritwalità pura, waħda li tiġi permezz tal-paċi tal-ġisem u l-fiżjoloġija, u l-kuntatt tagħna mal-messaġġi tagħha. Iġġib għarfien tal-proċessi naturali li jżommna f'armonija ma 'dak li nistgħu niksbu u jiftaħ il-bibien għal affarijiet li verament nixtiequ. Għalkemm fil-mument jista 'jkollna nuqqas ta' esperjenza, il-bieb huwa miftuħ biex nuru dak li nixxennqu għalih, u l-opportunitajiet tad-dinja reali qegħdin hemm biex jittieħdu, sakemm inżommu mal-bażi tagħna u nibqgħu mexjin. Jidher li hija r-responsabbiltà tagħna lejn Self biex nimxu 'l quddiem, pass pass, u nevalwaw bil-kalma l-għażliet tagħna tul it-triq.Imħabba

In-natura bil-mod u kostanti tad-Dinja tidher mal-Prinċipessa tal-Muniti f'qari ta 'mħabba, li tindika l-istabbiltà u n-natura possibbli fissa u li ma tinbidilx tar-relazzjonijiet tagħna. Filwaqt li hija l-karta li ġġib pjaċir fiżiku u manifestazzjoni ta 'relazzjoni fid-dinja reali minflok ma żżommha fuq livell platoniku, hija wkoll kemmxejn magħluqa għal bidliet u ispirazzjoni u tista' tkun matt jew fiżika wisq. Il-ħtiġijiet emozzjonali għandhom jiġu eżaminati qabel ma nipproċedu fi kwalunkwe direzzjoni, għax l-uniku sodisfazzjon attwali ġej mill-kombinazzjoni tad-dinja fiżika u emozzjonali tagħna.Karriera

L-għanijiet jintlaħqu faċilment b’qari tal-karriera mmarkat mill-Prinċipessa tal-Muniti. Hi tifhem l-għanijiet bħallikieku kienu diġà hawn u tipponta lejn id-direzzjoni t-tajba. Dan huwa pjan li għandu jiġi segwit u mument ta 'paċi meta diġà wasalna għall-konferma u l-pożizzjoni li ridna nkunu fiha. Rarament tindika xi bidliet kbar u żżommna f'ambjent sigur li jħalli spazju għal kostanti, kostanti u bil-mod. żvilupp, filwaqt li jħalli wkoll ħin għal oqsma oħra tal-ħajja biex jiġu attwati għalihom. Hija l-entità tal-ibbilanċjar li tippermettilna nesprimu l-verità ta ’ġewwa tagħna kuljum, kapaċi li ngħaqqdu l-affarijiet kollha li għandna bżonn fil-ħajja f’kollox akbar.

Saħħa

Il-kundizzjonijiet tas-saħħa huma ffokati u huwa possibbli li l-kurżità għall-fiżjoloġija tagħna u s-sinjali tagħha teħodna pass 'il bogħod wisq. Princess of Coins se tidher hawn biex tfakkarna li nistgħu nerġgħu nirriġeneraw waħedna, li l-medikazzjoni għandha tiġi ċċekkjata darbtejn, u għandna modi sempliċi biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna u l-istat fiżiku tagħna. Jeħtieġ li tiġi stabbilita rutina sabiex inkunu nistgħu naslu sal-punt ta ’sodisfazzjon u nnaddfu ġisimna u moħħna. Juri progress stabbli jew kundizzjoni stabbli fejn inħossuna tajbin u konxji tal-bżonnijiet fiżiċi tagħna.

Prinċipessa (Paġna) tal-Muniti Maqluba

Meta l-ħsad ma ġabx il-frott li xtaqna għalih, il-Prinċipessa tal-Muniti tiġi f'pożizzjoni maqluba. Imwaqqaf b’dan il-mod, hi s-simbolu tal-pudur u test li għandna ngħaddu minnu biex naraw dak li nirringrazzjaw għalih, sabiex inkunu nistgħu noħolqu dak li verament għandna bżonn. Il-mess spiritwali tagħha jidher b’mod ċar hawnhekk, peress li d-dinja fiżika tista ’titwarrab bħala bla bżonn, minħabba li l-prezz imħallas għall-ispiritwalità tagħna, u l-perspettiva tagħna hija ta’ taħt fuq hekk kif in-naħa kollha tar-realtà tagħna titwarrab meta għandha titgawda. Hija ġġib tweġibiet biss lil dawk li huma lesti li jaraw, u l-persuna b'dan l-ambjent għandha tgħaqqad affarijiet li ilhom separati fis-siġra tal-familja għal żmien twil wisq.Princess (Paġna) tal-Linja tal-Ħin tal-Muniti

Passat - Fil-passat, din il-karta tindika ż-żmien meta l-aspirazzjonijiet tagħna ma kinux għoljin daqs kemm huma llum, u possibilment tindika l-moħħ razzjonali li żammna sodisfatti f’pożizzjoni stabbli għal ftit. Hija tfakkira tal-benefiċċji u l-problemi kollha b'għażliet siguri u kalmi, u ġeneralment tindika l-abbiltà tagħna li noħolqu ċirkostanzi bħal dawn - jekk verament irridu. Irċevejna t-taħriġ kollu biex jiġu organizzati u aġġustati tajjeb għas-sitwazzjoni li rridu nsolvu llum.

Rigal - Princess of Coins se turi wiċċha bħala dawl ta ’gwida llum biss meta aħna verament realistiċi u konxji tal-għażliet, l-isfidi u l-possibbiltajiet tagħna. Jidher li qiegħda hemm biex tgħidilna li għandna raġun, li nifhmu l-ekwazzjoni, u għandna dak kollu li għandna bżonn biex nirnexxu. Huwa jirrappreżenta l-enfasi tagħna fuq id-dinja materjali bħala pedament stabbli biex nibnu l-fidi fuqu, u jitkellem dwar kapaċità kważi maġika li noħolqu xi ħaġa mix-xejn, jekk it-twemmin tagħna huwa stabbilit.

Futur - Il-futur iġib għarfien u fehim tas-sitwazzjoni attwali tagħna, għalkemm imċajpra jew ċara tista 'tidher bħalissa. Dak kollu li huwa 'l bogħod fil-mument dalwaqt se jkun viċin u li jista' jintlaħaq minn idejna, iżda l-proċess jeħtieġ li jdawwar sabiex inkunu nistgħu nilħqu tali punt ta 'stabbiltà. Pożizzjonament bħal dan ta ’din il-karta jfakkarna li r-rutina u l-ġisem tagħna, flimkien ma’ attività fiżika, huma prerekwiżit biex nifhmu dak li hemm bżonn u jaffettwaw l-iżviluppi fid-dinja ta ’madwarna.kompatibilità mara aries u raġel pixxini