Karta tat-Tarot tal-Ħames Tazzi

Karta tat-Tarot Tifsira, Imħabba, Maqluba u Aktar x Ħamsa minn Tazzi Karta Tarot: Ħamsa minn Tazzi
Pjaneta: Saturnu
keywords: Sogħba, Dejn Karmiku, Telf
Affermazzjoni: Inħoss ħniena tad-Divin.
Aqbeż għal:
Tifsira: ġenerali - Imħabba - Karriera - Saħħa
Linja tal-Ħin: Passat - Rigal - Futur
Oħrajn: Maqlub

Ħames Tazzi Tifsira

Ħamsa minn Tazzi hija, b’xi mod, karta depressiva, li ġġorr emozzjonijiet negattivi, separazzjoni, nuqqas ta ’maħfra, ħtija u ġudizzju, kif ukoll dawk is-sentimenti skuri kollha li jitfgħuna fit-toqba ta’ l-awtinterrogazzjoni jew ir-riżentiment. Hija fażi emozzjonali li tiġi wara diżappunti kbar, meta niffaċċjaw ir-responsabbiltà li għandna lejn qalbna biex nisimgħuha minflok nisimgħu lil ħaddieħor. It-telf ta 'kuntatt ma' nies oħra huwa mistenni hawnhekk, għax il-fluss ta 'sentimenti ta' ġewwa jeħtieġ li jiġi riġenerat sabiex inkunu nistgħu nfejqu minflok ma niddependu fuq xi figuri esterni jew skambji emozzjonali għal tkabbir personali. Din il-karta teħtieġna nikbru b'mod, naraw li l-unika konnessjoni vera tagħna hija ħafna usa 'u aktar profonda minn dik ma' kwalunkwe persuna speċifika, u l-impatt tagħha qatt mhu faċli. Biex negħlbu l-ostakli u t-tfakkiriet li tibgħatilna, għandna nsibu maħfra u mħabba għat-tifel ta ’ġewwa tagħna biex ifiequ.Imħabba

Ir-rumanz mhuwiex eżattament promettenti bil-Ħames Tazzi fi triqtu, għax din il-karta tirrappreżenta l-ħtija, is-separazzjoni u r-responsabbiltajiet iddeterminati ħażin bejn żewġ persuni. Mhux biss teħtieġ is-solitudni, iżda turi wkoll li dak li sar ħalla konsegwenzi li jridu jiġu aċċettati eżatt kif inhuma, billi jindikaw l-importanza tar-realtà u l-konfini personali taż-żewġ persuni involuti. Għalkemm ftit iħalli spazju għal laqgħat tama u enerġiji ferrieħi, din il-karta tfakkarna li rridu ngħixu fil-mument u nieħdu passi li huma meħtieġa għall-kuntentizza tagħna stess, anke jekk dan ifisser li naqtgħu qalbna minn kuntatti emozzjonali importanti ma 'nies oħra.Karriera

L-opportunitajiet ma jiġux eżattament iħabbtu bit-tazzi vojta u t-triq tagħna mhix ċara. Ħamsa mit-Tazzi jistgħu jkunu ta 'appoġġ għall-movimenti tal-karriera li huma riġidi, bla emozzjoni u stretti wisq għal qalbna, u juru n-nuqqas ta' motivazzjoni jew interess tagħna fix-xogħol li jeħtieġ li jsir. Din il-karta tista 'timbuttana f'intrapriżi ta' karriera li jġegħluna nħossuna solitarji meta nkunu verament xewqa li nkunu parti minn tim, jew nagħlqu l-bibien li ħsibna li kienu miftuħa eżatt quddiem wiċċna sabiex inkunu nistgħu naraw il-valur attwali li ngħixu fih il-mument u jaġixxi fuq impuls. Ir-rwol tiegħu mhuwiex li jġegħelna nħossuna ħatja jew niġġudikaw il-modi professjonali tagħna, iżda li jgħallimna kemm hu importanti l-proċess kreattiv f’ħajjitna kemm għall-kuntentizza personali tagħna kif ukoll għall-kors tal-karriera tagħna, bħala sejħa vera.

Saħħa

Ħamsa mill-Kikkri spiss titqies bħala augur ħażin meta niġu għal kwistjonijiet relatati mas-saħħa, imma hija verament l-opportunità tagħna li nfejqu l-qalba tal-emozzjoni li wasslet għal kwalunkwe disfunzjoni u problema fil-fiżjoloġija tagħna. Jista 'juri wkoll li ilna fl-istat ta' dwejjaq jew emozzjonijiet negattivi għal żmien twil wisq, u li l-piż ta 'joggling wisq fehmiet pessimisti jista' jħalli l-marka tiegħu jekk ma nbiddlux il-perspettiva u naraw dak li hu meħtieġ għall-evoluzzjoni personali. Din il-karta tirrappreżenta kwistjonijiet psikosomatiċi u depressjoni, nuqqas ta 'rqad u bżonn profond ta' mistrieħ li rridu nħabbtu sabiex ifiequ.

Ħames Tazzi Maqluba

Ħamsa minn Tazzi fil-pożizzjoni maqluba tagħha jirrappreżentaw l-inkapaċità tagħna li nużaw l-emozzjonijiet negattivi tagħna għat-tkabbir sakemm jekk ma ndurux lejn id-Divin. Ifakkarna fl-importanza tal-fidi fit-tfittxijiet tagħna u f'kull aspirazzjoni li ħsibna li nimpenjaw ruħhom għaliha. Din il-pożizzjoni tgħidilna li wasal iż-żmien li nħallu l-passat fil-passat u nimxu 'l quddiem, minflok ma nibqgħu fi stat mudlam tal-moħħ jew tal-qalb għal żmien twil wisq. Hija tfakkira li naqtgħu mill-emozzjonijiet li nġorru, naraw l-istampa ikbar, u naraw dak li ħallasna minflok ma nħossuna ħatja. Meta teħtieġ is-solitudni, idawwarna għas-sors ta ’għarfien u fehim ta’ anke l-agħar ċirkostanzi li ltqajna magħhom.Ħames Ħin tat-Tazzi

Passat - Il-ħin għan-niket u d-dispjaċir jidher li kien warajna bil-Ħames Tazzi fil-passat tagħna. Jista 'jirrappreżenta pedament li mhuwiex eżattament b'saħħtu, iżda wkoll linja ta' ħin fejn nistgħu nħossu li ilna nduru f'ċirku għal ftit u fl-aħħar sibna mod kif noħorġu. Meta kellna ftit li xejn u qbiżna d-diżappunt, il-mistoqsija ewlenija hija - kif ttrattajna t-telf u t-trawma u għadna marbutin minn emozzjonijiet li ma ġewx metabolizzati għalkemm l-etajiet skuri tagħna issa għaddew.

Rigal - Din il-karta se turi fil-preżent biex tindika l-importanza li nimxu 'l quddiem mill-emozzjonijiet staġnati li ilna fihom għal xi żmien. L-istat li ġġib mhuwiex faċli imma jkun liberatorju jekk nibnu biżżejjed flessibilità biex inħaddnu d-dellijiet u l-ġnub mudlama tagħna għall-personalità tagħna stess. Dan jindika l-ħin solitarju li ninsabu fih, għal ostakli psikoloġiċi għal fluss emozzjonali kostanti, u r-reżistenza tagħna stess għal ċirkostanzi li ltqajna magħhom dan l-aħħar.

Futur - Dan mhuwiex għan li ħafna jħobbu jaraw għall-qari futur, għax il-Ħames Tazzi jħabbru l-konsegwenza ta ’azzjonijiet ħżiena li saru llum. Huwa l-ħin tal-kontemplazzjoni wara ċaqliq li ċċappas lil ħaddieħor u lilna nfusna, u jfakkarna biex niċċekkjaw darbtejn jekk inkunux qed nagħżlu sew is-setting attwali tagħna. Huwa sinjal ċar ta ’twissija li rridu nirrikonoxxu, nifhmu li minkejja li rridu nilħqu xi livelli baxxi biex jogħlew, m’għandniex għalfejn nagħmluh intenzjonalment meta nistgħu sempliċement nieħdu l-ħin biex nistrieħu u nivvalutaw bil-kalma l-għażliet tagħna.